Vil bygge vei rundt boligen. Eiendomsutvikler mener Bjerkaker Sjøpark må rive bygget for å holde seg til avtalen

Berg Eiendomsutvikling mener Bjerkaker Sjøpark prøver å snike seg unna avtale når de vil lage en midlertidig vei ved Strandvegen.

RIVES: Boligen på Strandvegen 118 må rives for at veien skal bygges, men Bjerkaker Sjøpark vil heller bygge en midlertidig vei rundt boligen.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I et nabovarsel har Consto Nord varslet om bygging av en midlertidig vei i sørenden av Bjerkaker Sjøpark. Bakgrunnen er at bygging av den opprinnelige veien, kalt f_SKV3, vil føre til at boligen på Strandvegen 118 må rives. Bygging av veien inngår i rekkefølgekravene.