Her er lista:

Dette skal bompengene brukes til de neste fire årene

Denne uke ble det vedtatt hvilke trafikksikrings- og samferdselstiltak som skal gjennomføres i Tromsø de neste fire årene – blant annet med bruk av bompenger.

HAR LAGET LISTE: Oppgradering av Stakkevollveien står høyt på lista over prioriterte tiltak som styringsgruppa for Tenk Tromsø nå har presentert. – Det er en av flere ting som vi skal gjennomføre eller få startet de neste fire årene, sier leder i kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll fra Arbeiderpartiet.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Nylig vedtok Stortinget at det skal gjennomføres et miljø- og samferdselsløft for 6,5 milliarder kroner i Ishavsbyen fram til 2037. Mot stemmene til Rødt og Fremskrittspartiet stilte resten av stortingspolitikerne seg bak proposisjonen med det noe kjedelige navnet «99 s: Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø».