Frykter at nei til massedeponi i Kattfjorden kan føre til ulovlig dumping av søppel

Kommunestyret vil ikke ha massedeponi i Kattfjorden. Utviklingslaget jubler, men tiltakshaver mener Tromsø trenger en løsning i nærområdet.

VURDERER OMKAMP: John Ragnar Tveit i Enas AS sier at de er skuffa over vedtaket i kommunestyret, men at det likevel er et godt prosjekt. De vil nå vurdere hvordan de kan ta saken videre herfra.  Foto: Privat

Eksklusiv

Siden 2017 har Enas AS, et søsterselskap til Kvitebjørn varme, jobbet for å etablere et massedeponi for bunnaske, samt lettere forurensa gravemasser fra utbyggingsprosjekter, på et grustak i Kattfjorden. Dette skal erstatte dagens løsning hvor massene deponeres i Balsfjord (10 mil fra Tromsø) og Storfjord (13 mil fra Tromsø).