Markant nedgang i arbeidsledigheten i Troms og Finnmark

Arbeidsledigheten i fylket gikk ned 58 prosent det siste året.

FÆRRE ER ARBEIDSLEDIGE: Ved utgangen av mai er 2,3 prosent av arbeidsstyrken i Tromsø helt ledige, som er en nedgang på 65 prosent fra i fjor.   Foto: Morten Holm

Eksklusiv

I 2020 nådde Norge ledighetstoppen på under to måneder etter pandemien inntraff, en utvikling som typisk har tatt to år ved andre kriser i arbeidsmarkedet. NAV melder nå en nedgang i arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på 58 prosent sammenlignet med fjoråret.