Folk på fastlandet kritiske til ny utbygging: – Dette er unødvendig brutalt

Flere frykter at det nye boligområdet som nå bygges på Kaldslett vil barrikadere igjen naturen i området – med E8 som hindrer tilgang til fjæra, og bebyggelse helt opp til det som nå er stupbratte fjellsider.

Ragnhild Sandøy og Tord Alfredsen reagerer på at det skal komme 750 boliger på det eneste friområdet på Kaldslett.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tre kilometer sør for Tromsøbrua, like før Tirpitz-museet og Solligården, står det et stykke, sølvgrå historie nederst i et stort og brunt byggeområde. På folkemunne går det gamle huset fra 1827 under navnet Willumsengården eller Nordmannsgård, og skal være det første huset som ble bygget på Kaldslett.