KSAT og kommunen vil etablere nasjonalt senter i Tromsø

Tromsø kommune og KSAT starter felles selskap for å skaffe Tromsø et nasjonalt senter for jordobservasjon.

PARTNERE: Ordfører Gunnar Wilhelmsen og KSAT-direktør Rolf Skatteboe går sammen for å få etablert et norsk romsenter i Tromsø. Foto: Ronald Johansen, Jan Harald Tomassen.  

Eksklusiv

På toppen av Tromsøya ved Prestvannet lanserte Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen og KSAT-direktør Rolf Skatteboe onsdag planene om å legge et nasjonalt senter for jordobservasjon til Tromsø. Kommunen og KSAT etablerer et felles selskap med formål å jobbe strategisk for et nasjonalt senter for jordobservasjon etableres i Tromsø.