Audun Rikardsen med nye funn om laks etter 14 års forskning: – Mitt viktigste vitenskapelige arbeid noensinne

For første gang i historien har forskere klart å kartlegge laksens lange sjøvandring i nesten hele dens utbredelsesområde.

LAKSEMERKING: Eva Torstad er forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og har vært sentral i Salmotrack-prosjektet. Laks er trolig den mest studerte fiskearten i verden, men inntil nylig visste man svært lite om laksens havvandring.  Foto: Audun Rikardsen / UiT

Eksklusiv

Salmotrack-prosjektet startet i 2008, og er ledet av UiT. Studien har gitt forskerne helt ny kunnskap om laksens havvandring.