Signerer avtale med Sametinget – sikrer samiske barnehageplasser og Samisk hus

Fredag signerer Sametinget og Tromsø kommune en samarbeidsavtale som skal sikre samisk barnehageplassgaranti, styrking av samisk undervisning, eget Samisk hus og formidling av kulturminner.

AVTALE: Fredag signerer ordfører Gunnar Wilhelmsen en samarbeidsavtale med Sametinget.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Partene har en samarbeidsavtale fra før som ble signert i 2013, men de siste årene har det vært jobbet med å revidere denne avtalen.