Dette oppdrettsanlegget kan nå øke produksjonen og utslippene

Statsforvalteren har, ifølge sin egen ordlyd, gitt tillatelse til økt forurensende virksomhet på yttersida av Kvaløya.

MER FISK I MERDENE: Oppdrettsanlegget ved Brensholmen på Kvaløya får nå lov til å øke produksjonen.   Foto: Fiskeridirektoratet

Eksklusiv

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt tillatelse etter forurensningsloven til et sjøbasert anlegg for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret med maksimal biomasse på 7.200.