Trekker arbeidsmiljøgodkjenning av Tromsø-skole

Tromsdalen skole har fått trukket tilbake den formelle godkjennelsen for miljørettet helsevern etter at skolen ikke har klart å oppfylle krav om forsvarlig arbeidsmiljø for elevene ved skolen.

KUMMERLIGE FORHOLD: Slik ser det ut i enkelte av rommene på Tromsdalen skole.  Foto: Tromsø kommune

Eksklusiv

Det er kommuneoverlege som har trukket tilbake godkjennelsen i et formelt vedtak.