Til tross for korona har Martin økt omsetning både i 2020 og 2021

Mens mange bransjer sliter som resultat av pandemien, har flere bokhandlere opplevd en positiv utvikling, til tross for blant annet manglende utenlandsturister.

ØKT OMSETNING: Martin Antonsen er daglig leder ved Norli i byen og på Jekta. Han forteller om en bokbransje som viser positive tall.   Foto: Anna Wangensteen

Eksklusiv

Martin Frans Antonsen er daglig leder ved Norli på Jekta og Norli Bokhuset i Storgata. Som for mange andre var begynnelsen av pandemien en vanskelig tid for dem, preget av permitteringer og få kunder.