Skolefravær er et betydelig problem i Tromsø

Av de 250 henvendelser Lavterskelteamet i kommunen mottar er 160 av disse fra bekymrede foreldre. I tillegg ser PPT en økning i antall barn som ikke kommer seg på skolen.

SKOLEVEGRING: Både LGA, Lavterskelteamet og PPT i Tromsø Kommune slår alarm. Antall henvendelser om skolevegring har eksplodert i Tromsø Kommune  Foto: Wilma Nora Dorthellinger Nygaard / NTB

Eksklusiv

Det er økt skolevegring blant unge i Tromsø. Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, har hatt enorm økning i antall henvendelser. På fem skoleår har antall henvendelser om skolevegring steget fra én i skoleåret 2016/2017 til 39 i skoleåret 2020/2021.