Advokat mener åpning av skytebanen vitner om «maktarroganse»:

Hilmarsen slår tilbake: – Krigslignende retorikk

Advokat Ulf E. Hansen reagerer på at Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) stenger vei for å arrangere skytetrening i populært turområde.

UENIGE: Ulf E. Hansen (til venstre) kritiserer Øyvind Hilmarsen og TFJJ for å ta seg til rette i Tromsdalen. Hilmarsen viser til leieavtale med kommunen for området.  Foto: Ronald Johansen/Frank Lande

Eksklusiv

Mandag sendte Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) ut en pressemelding om at de vil stenge den nordre turveien i Tromsdalen i seks uker fremover for å drive skytetrening. Det reagerer advokat Ulf E. Hansen på.

– Jeg reagerer på at Jeger- og Fiskerforeningen starter opp skytinga nå, selv om statsforvalteren har opphevet vedtaket fra kommunen. Det er reinspikka egoisme. At de påberoper seg Statsforvalterens vedtak er underordnet i dette. Dette går på mye mer enn juss. Dette går på maktarroganse, og hensynsløshet, sier advokaten.

HENSYNSLØST: Advokat Ulf E. Hansen mener at det er hensynsløst å gjenåpne skytebanen i Tromsdalen, selv om statsforvalteren har opphevet vedtaket fra kommunen om at den ikke skal tas i bruk.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Tromsø kommune har flere ganger vedtatt at det ikke skal skytes i Tromsdalen og TJFF har ikke løsnet skudd der siden 2016. Et vedtak fra Statsforvalteren i Nordland fra april, gir imidlertid TJFF rett til å bruke banen.

I alle fall er det slik skytterne tolker vedtaket, men både politikerne og administrasjonen i kommunen er uenig i det. Tirsdag gikk kommunedirektør Mette Mohåg ut mot TJFF og ba de om å ikke fyre av skudd i Tromsdalen.


Kommunedirektør ber jegerne om å ikke skyte i Tromsdalen. Svar: – Vi starter skyting på torsdag

Troms kommune har ikke gitt tillatelse til at Tromsø jeger- og fiskerforening kan skyte i Tromsdalen, men likevel foregår det nå dugnad for å gjøre klar til skyting.


– Arrogant og hensynsløst

Advokat Ulf E. Hansen mener TJFF oppfører seg hensynsløst overfor dem som bruker turstiene i dalen.

STENGT: Her har Tromsø jeger- og fiskerforening satt opp en sperre i lysløypa på nordsiden av dalen.  Foto: John Pedersen

– De skal skyte like innenfor et sentralt boligfelt i bygda. Dette er jo et ynda friluftsområde for barnehage, skole, og vanlige folk. Det er usedvanlig arrogant og hensynsløst av TJFF som definerer seg selv som en friluftsorganisasjon, og på den måten utestenger turfolk og andre friluftsgrupper, sier Hansen.

Mandag langet bydelsråd i Tromsdalen, John Pedersen, ut mot Jeger- og fiskerforeningen fordi de sperret av en tursti i Tromsdalen.

Her på nordsiden av Tromsdalen vil det være stengt i seks uker fremover.   Foto: TROMSØ JEGER- OG FISKEFORENING

Det er turstiene langs nordøstsiden av Tromsdalen, som ligger i sikkerhetssonen, som vil være stengt i seks uker fra 2. august til 8. september, før småviltjakten har startskudd 10. september.

Advokaten er overrasket over Øyvind Hilmarsen i TJFF.

– Det er oppsiktsvekkende at Hilmarsen, ved selvtekt, går inn og blokkerer og setter opp fysiske sperrer på en tursti for offentligheten, sier advokaten.

Selvtekt, det at noen for å vareta en reell rettighet tar seg selv til rette istedenfor å gå veien om de lovlige myndigheter, ifølge Store norske leksikon.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at han med sin handling har brutt lov om motorferdsel i utmark. At han ved selvtekt har sperret en tursti er på lik linje med at jeg skulle ha kjørt inn og satt inn en fysisk sperre midt i lysløypa i Tromsø. Han har ingen rett eller myndighet til en slik selvtekt. Jeg kan vanskelig forstå at jeger og fisk kan være bekjent av en slik adferd, sier advokaten, og legger til:

– Samlet sett fremstår jeger og fisk i denne saken som arrogant, hensynsløs, og med liten sans for friluftslivet i de nære områdene, sier Hansen.


Striden om skyting fortsetter:

Plutselig sperret betongblokker turveien i Tromsdalen: – En ren provokasjon

Tromsø jeger- og fiskerforening stenger turvei i Tromsdalen i seks uker for å skyte på leirduer for småviltjakt. Det får bydelsrådet til å se rødt.


Hilmarsen: – Krigslignende retorikk

Øyvind Hilmarsen i TJFF får gjengitt kritikken fra Hansen og svarer på følgende måte:

– Det har vært skytebane i Tromsdalen i 40 år så her er det ikke snakk om å ta seg til rette i det hele tatt. Vi har leieavtale på arealet og den skytebanen er lovlig etablert, sier Hilmarsen.

– Det er en krigslignende retorikk og den tjener ingen hensikt.

HAR LEIEAVTALE: Øyvind Hilmarsen er uenig i at jegerne tar seg til rette og viser til en langvarig leieavtale de har med kommunen for området.  Foto: Frank Lande

Jegerforeningen har brukt kranbil for å frakte betongblokkene inn på stien, men det måtte gjøres, sier Hilmarsen, fordi TJFF plikter å sperre denne veien når skytebanen er åpen.

– Vi var i dialog med Tromsø kommune om at de skulle etablere en bom der, men fikk ingen respons.