Uenighet om gatelys endte med millionkrav til kommunen

Utbygger så seg nødt til å etablere gatelys for å få godkjenning til å bygge boliger. I sommer krevde de over 1,1 millioner kroner fra Tromsø kommune. Nå skal formannskapet stemme over et forlik av ukjent størrelse.

MILLIONKRAV OM GATELYS: Kaldslettneset AS så seg nødt til å montere gatelys for å få realisert boligprosjektet sitt, men krever at Tromsø kommune tar regningen.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I 2014 vedtok kommunestyret i Tromsø at det kunne bygges over 80 nye boenheter i prosjektet Kaldslettneset. Planområdet var uten sammenhengende gang- og sykkelvei. Men hvem som skulle ta regningen for lysene langs fortauet fra Arntjordet til Kaldslettneset har ikke Kaldslettneset AS og Tromsø kommune blitt enige om.