I Tromsø er det en skrikende mangel på denne kompetansen: – Vi er nødt til å snakke om lønn

Det er en stor mangel på samiske barnehageansatte og lærere i Tromsø. Slik vil NSR jobbe for å finne løsning på problemet.

VIL TA TAK: Runar Myrnes Balto (førstekandidat NSR Gáisi valgkrets) og Silje Karine Muotka, sametingsråd og NSRs presidentkandidat, har flere forslag til hvordan man kan løse krisen med den store mangelen på samiske barnehageansatte.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I juni fikk Tromsø, som første kommune, en egen garanti for å få plass i samisk barnehage. Men nå er den største utfordringen at det er en akutt og svært stor mangel på samisktalende barnehage- og førskolelærere.