Formannskapet sender saken om Inga Sparboes vei tilbake til administrasjonen: – Dette er en suppe av en sak

Flere politikere i formannskapet rettet hard kritikk mot administrasjonen i kommunen. Kommunestyret kan tidligst behandle saken om boligene i Inga Sparboes vei i oktober.

SENDER SAKEN I RETUR: Formannskapet besluttet å sende saken om Inga Sparboes vei tilbake til administrasjonen. På bildet er varaordfører, Marlene Berntsen Bråthen (Sp), ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Tone Marie Myklevoll (Ap)  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Dette er en suppe av en sak, tordnet Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) da formannskapet behandlet saken om Peabs byggeprosjekt i Inga Sparboes vei sør på Tromsøya. Kommunen måtte trekke seg fra opsjonsavtalen om å kjøpe 20 omsorgsboliger fordi kjøpet ville være i strid med lover og regler for offentlig anskaffelse. Dette har vekket sterke reaksjoner, der beskyldningene mellom sentrale kommunepolitikere og Peab har haglet.