Sykehuspresten følte at noe manglet ved UNN. Nå har sykehuset gjort en historisk ansettelse

– Det ble umiddelbar klikk mellom oss, forteller den nyansatte sykehushumanisten, Emil Faugli, om prest og sin nye arbeidskollega Torbjørn Askevold. Faugli er historisk som den første fast ansatte sykehushumanisten på et norsk sykehus.

HISTORISK: UNN har som første sykehus i landet ansatt en egen sykehushumanist, Emil Faugli (til venstre). – Det trengte vi, sier sykehusprest Torbjørn Askevold.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Faktisk var det sykehusprest, Torbjørn Askevold, som følte at det manglet noe i UNNs prestetjeneste. Nemlig en humanist. Det fant de i den jordnære filosofen Emil Faugli.