– Bytter du aggregater, har du kanskje brukt halve årsbudsjettet på et enkelt bygg

I 2021 har kommunen satt av 3,1 millioner kroner til å vedlikeholde ventilasjonsanleggene i byggene i hele kommunen. Et enkelt bygg kan bruke opp halve årsbudsjettet, sier enhetslederen på byggdrift.

TROMSDALEN SKOLE: En inspeksjon av ventilasjonsanlegget på Tromsdalen skole i 2019 ledet til en anbefaling om å rengjøre ventilasjonskanalene.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I 2019 og 2020 ble ventilasjonsanleggene i 44 kommunale bygg inspisert. Det ble utarbeidet rapporter etter alle inspeksjonene. I en av rapportene iTromsø har fått tilgang til, ble det påvist mugg i ventilasjonskanalen på Tromsdalen barneskole. I flere barnehager, barneskoler og sykehjem ble det anbefalt å rengjøre ventilasjonsanleggene. Enhetslederen på byggdrift sier det er et betydelig vedlikeholdsetterslep.