Reise

Slik blir årets laksefiske

foto
Trond Askildsen er lokalkjent i Bjerkreimselva og benytter enhver anledning til å fiske laks i løpet av sommeren. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen