Denne bygda har levd av turister i mer enn 200 år

foto