Tromsø Storm Ungdom fikk medhold i protest: Slipper bot likevel

Tromsø Storm Ungdom fikk først 5.000 kroner i bot fra basketballforbundet. Nå har klubben vunnet fram med protesten.

U19-NM: Her ligger Johannes Lange på gulvet, og Audun Bangsund fortviler over at det dømmes feil på Varden-spilleren. Til høyre er styreleder i Tromsø Storm Ungdom, Anita Lervik.   Foto: Jørund Wessel Carlsen og Renate Pettersen

sport

TROMSØ/OSLO: Det kommer fram i en epost som Tromsø Storm Ungdom fikk like før helgen.

– Det var supert å få den beskjeden, sier styreleder Anita Lervik i Tromsø Storm Ungdom.

– Tromsø Storm Ungdom ble ikke varslet om muligheten for trekk i arrangementsstøtte i forkant av arrangementet, heter det i vedtaket fra arbeidsutvalget.

I en liten klubb som Tromsø Storm Ungdom er 5.000 kroner mye penger.

– Det betyr veldig mye for oss. Vi kan få til ganske mye for det, sier Lervik til iTromsø.

U19-NM

12. mai omtalte iTromsøs papirutgave at basketballforbundet hadde trukket Tromsø Storm Ungdom 5.000 kroner i arrangementsstøtte. Som takk for at klubben arrangerte U19-NM i basket i april skulle klubben få 25.000 kroner, men summen ble først redusert til 20.000 kroner.

I en lang evaluering konkluderte forbundet med at klubben skulle ilegges:

** 3.000,- i bot for manglende fiksing av banebenevning, til tross for beskjed om å korrigere dette.

** 1.000,- i bot for ikke satt opp flere tribuner til tross for gjentatte purringer.

** 1.000 i bot for mangelfullt sekretariatsutstyr og flagg fredag-lørdag + manglende nasjonalsang finale 1.

Men nå er altså straffen trukket tilbake, og Storm får hele arrangementsstøtten på 25.000 kroner, samt refundert dommerutgifter på 38.800 kroner.

Kritikk

Selv om Storm Ungdom fikk medhold i protesten, får klubben likevel kritikk av arbeidsutvalget:

– Basert på evalueringen av arrangementet både fra administrasjonen og deltakerne fremstår det for AU slik at det var klare svakheter i arrangementet. AU er opptatt av at NBBFs arrangement fremstår som så profesjonelle som mulig innenfor fornuftige økonomiske rammer da dette gjør arrangementene mer attraktive for deltakere, publikum og presse.

Videre heter det:

– Alle arrangører må jobbe for å etterkomme de arrangementstekniske krav som stilles til de respektive arrangementer. I dette tilfellet var flere krav som var kjent for arrangør ikke fulgt opp. I fremtidige utlysninger vil NBBF informere om muligheten for at arrangør trekkes i støtte dersom de krav som stilles til arrangementet misligholdes, heter det i vedtaket.

Til dette sier Lervik:

– Det tar vi med oss i evalueringen av arrangementet og videre hvis noen ganger søker å ha et slik arrangement igjen.

Vanskelig økonomi

Både Tromsø Storm Ungdom og Tromsø Storm har økonomiske utfordringer. Den heltidsansatte treneren Konstantinos Filippopoulos fikk nylig oppsigelse etter at han ikke godtok en kontrakt med dårligere betingelser, først omtalt i Nordlys.

– Vi har en plan for løsning som vi skal se på denne uken her, sier Anita Lervik.

Etter det iTromsø kjenner til kan Kenneth Webb få en utvidet rolle som trener – i Tromsø Storm Ungdom.

– Storm har foreslått en pakke til oss som vi skal diskutere tirsdag. Det er ikke noe som er avklart ennå, sier Lervik.