Kowalczyk bitt av hund: - Jeg måtte ta sprøyter mot rabies