Viking og fleire toppklubbar vil søke om pyro-dispensasjon