Det norske landslaget latterliggjøres i tyske aviser