Tromsø Idrettsråd har vært tydelig i sin støtte til Tromsø kommunes planer for et badeland på Templarheimen.

Det er de også i sin ferske høringsuttalelse til planene, hvor de understreker at de er svært tilfreds med vedtaket kommunen har gjort om bygging av Tromsøbadet. Men i uttalelsen skriver man samtidig:

"Konkret til områdereguleringsplanen ønsker Idrettsrådet at inngrepet i Tromsømarka minimaliseres. Dette gjelder også i anleggsfasen. Hver eneste meter teller.

Idrettsrådet vil i denne sammenhengen også be om at det fattes et nytt prinsippvedtak om at hele Tromsømarka i all framtid reserveres for rekreasjon, folkehelse, friluftsliv og idrett."

- Hver eneste meter teller

Styreleder Odd Harald Eriksen i Tromsø Idrettsråd bekrefter til iTromsø at man gjerne ser anlegget flyttet tilbake cirka 30 meter til en tidligere skissert plassering - ovenfor der skiløypene ligger i dag.

- Vi ønsker at de tar i bruk minst mulig av marka. Og skistadion. Innenfor det som da er mulig. Så er jeg usikker på hva som er mulig å få til. Hver eneste meter teller.

Styremedlem Kjersti Strand, som sitter i idrettsrådet som representant for skiskytterlaget, påpeker at Tromsø Idrettsråd i sin tid stilte seg positiv til planer som ikke påvirket Tromsømarka og skistadion på samme måte:

- Det at kommunen i etterkant har dratt Tromsøbadet ut i grøntarealet stiller ikke idrettsrådet oss bak. At det sittende byrådet har vedtatt at skiidrettene bare får klare seg selv uten kompensasjon for å bli fratatt dagens stadionområde, har jeg som skiskytterrepresentant svært vanskelig å leve med.

- Tar signalet på alvor

Idrettsbyråd Brage Larsen Sollund reagerer slik på innspillet fra idrettsrådet:

- Dette har hele tiden vært et prosjekt som har vært drevet frem av idretten. Når de kommer med et slikt signal så tar vi det på alvor. Vi jobber med å gjøre det så skånsomt som mulig og på lag med allmennheten og skiidrettens interesser.

- Er det fortsatt mulig å endre på Tromsøbadets plassering?

- Alt er mulig. Det ligger en hovedvannledning der. Det er ikke en hvilken som helst utfordring. Vi jobber med å se alt under ett. Vi har allerede tatt ut en barnehage som var planlagt inn midt i marka, påpeker Sollund.

- Hvordan jobbes det for å sikre skiidretten på Tromsøya gode anleggsvilkår i de kommende årene?

- Vi jobber sammen med skiklubben og skiskytterne om en løsning. Vi skal ha et møte med dem i løpet av kort tid. Finne en løsning for begge parter. Det har jeg god tro på at vi får til, sier Brage Larsen Sollund.