KRISTIANSAND: – Jeg er topp motivert og veldig glad over å ha fått stillingen, sier Per Geir Løvstad.

Seint fredag kveld sendte Vipers ut pressemelding om at 65-åringen – med 20 års fartstid i klubbens styre – skal overta etter Terje Marcussen som daglig leder, fra 1. mai. Da var det allerede godt kjent i og rundt klubben at Løvstad var tiltenkt stillingen, noe flere investorer – med Preben Monen i spissen – reagerte kraftig på.

Reaksjonene handlet om at stillingen ikke var utlyst, og at man derfor ikke kunne vite om man nå har fått den beste daglige lederen man kunne få.

– Setter pris på engasjement

Vipers valgte i pressemeldingen å skrive at de var «kjent med at enkelte aksjonærer i Vipers Topphåndball AS var kritiske til at stillingen ikke ble lyst ut».

– Jeg forholder meg til styret, som har ansvaret for ansettelsen. Jeg kjenner de fleste i styret, og vet at det er solide personer med lang erfaring. Jeg er sikker på at de har gjort en grundig vurdering når de har valgt å ansette daglig leder uten å lyse ut stillingen, sier Løvstad.

Nevnte Monen – en av fem som er med på å dekke lønna til Heidi Løke og Nora Mørk, ut denne sesongen – har truet med å trekke støtten, og hevder at flere vurderer det samme.

Preben Monen (t.h.), her avbildet sammen med Terje Marcussen i 2016, skrev i forrige uke et brev til styret i Vipers Topphåndball AS hvor han var svært kritisk til ansettelsesprosessen av Løvstad. Foto: Kjartan Bjelland

– Støyen gir meg bare en ekstra boost. Nå må jeg vise at jeg er den rette personen, sier Løvstad, som var styreleder inntil han overlot roret til Emil Tungehaug i 2017.

– Skulle du ønsket at du var ansatt etter at stillingen var utlyst?

– Det er et hypotetisk spørsmål jeg ikke ønsker å svare på.

– Hvordan opplever du engasjementet for Vipers?

– Det setter jeg pris på. Om det tar den ene eller andre retningen så har selvfølgelig alle mulighet til å komme med innspill. Men de må også respektere at styret er suverene i sine beslutninger, og det øverste organet mellom årsmøtene. Det er de som har ansvaret for å ansatte daglig leder, understreker Løvstad.

– Har ikke blåst så mye

– Er det engasjementet også et problem?

– Nei. Vi må leve med at dem som følger klubben har ulike oppfatninger om hvordan klubben skal styres. Det må vi tåle. Og det har ikke blåst så mye. Vi har ryggrad til å tåle det. Vi lever av å gi opplevelser, og da må vi tåle at det kommer innspill uten å bli såret.

Løvstad er i dag daglig leder i eget selskap, Pegelo AS, men har lang erfaring fra ansvarsfulle stillinger i flere internasjonale selskaper, blant annet 15 års fartstid som finansdirektør i National Oilwell Varco.

Per Geir Løvstad kjenner Vipers svært godt fra før etter å ha vært styremedlem og styreleder i til sammen rundt 20 år, inntil han trakk seg ut i 2017. Foto: Kjartan Bjelland

I Vipers har Løvstad vært i to perioder, for første gang allerede i 1993, både som økonomiansvarlig i styret og som styreleder inntil 2017. Han trakk seg ut av styret etter at Vipers hadde snudd skuta og begynte levere overskudd. Siden 2018 har han vært Vipers representant i «Women Forum Club Handball», et forum for de fremste kvinnelige håndballklubbene i Europa.

– Dette er en fantastisk god løsning for klubbens ambisjon om å være i europatoppen. Per Geir har vært en nøkkelperson og en drivkraft i klubben i snart 20 år. Han bringer kunnskap, kontinuitet og stabilitet i rollen som daglig leder, uttalte styreleder Emil Tungehaug i pressemeldingen klubben sendte ut fredag kveld.

– Mitt hjerte har brent for Vipers i over 20 år. Da jeg fikk en mulighet til å komme tilbake trigget det meg, sier Løvstad – som ikke fremmet sitt eget kandidatur.

– Det var Vipers som kontaktet meg.

Forskjellig lederstil

– Hva er det som har lokket deg?

– Å kunne ta dette videre, og kanskje gjennomføre det hårete målet som Terje (Marcussen) satte om at vi en dag skal vinne Champions League. Også ønsker jeg å jobbe for at Vipers skal framstå som en enda større spydspiss lokalt.

Per Geir Løvstad (i midten) forteller at han er en veldig ulike ledertype sammenlignet med Terje Marcussen (t.v.). Dette bildet er tatt etter en europacupkamp i Polen i 2016 da Løvstad var styreleder og Marcussen daglig leder. Til høyre daværende trener Gunnar Pettersen. Foto: Åge Harald Drangsholt

– Hvordan er det å skulle ta over etter Terje, med det Vipers fikk til med ham i lederstolen?

– Terje har bygd et veldig godt fundament som jeg kan bygge videre på. Som ledere er vi veldig forskjellige. Mens han er en veldig utadvendt og engasjerende leder kommer jeg til å spille mer på at organsisajonen rundt meg skal blomstre. Samtidig kommer jeg også til å lede tydelig der vi skal. Jeg er helt sikker på at vi skal skape stor interesse rundt Vipers. Det viktigste er selvfølgelig de sportslige resultatene – og med dem kommer tilslutningen.

– Hva tenker du om fallhøyden i å overta etter Marcussen?

– Den måler jeg i om vi klarer å opprettholde sponsorinntektene. Men vi er kommet på et så høyt nivå og har et veldig godt utgangspunkt med mange samarbeidspartnere. Så vil alltid noen falle fra, men vi har ingen ekstremt store samarbeidspartnere, slik at vi ikke står i fare for å brekke ryggen, sier Løvstad.