Ny undersøkelse: Kjærlighetsforhold mellom trener og utøver bør unngås