Diomande-overgangen kom som et sjokk: - Ingen så den komme