Dermed går NIF-styret imot anbefalingene til flertallet i det såkalte «strømmeutvalget».

Utvalget la frem en rapport om strømming av norsk idrett i forrige uke. Det har kostet 1,4 millioner kroner, opplyste kommunikasjonssjef Finn Aagaard på spørsmål fra VG mandag.

Rapporten kom etter et år med offentlig debatt rundt strømmeaktøren MyGame spesielt.

Nå har saken blitt behandlet rundt styrebordet i Norges idrettsforbund. Der var det etter det VG forstår enstemmighet:

NIF-styret ønsker ikke å åpne opp for strømming av dem under 18 år på breddenivå. Det åpnes derimot for unntak dersom det er snakk om idrett på «høyt nivå», eller om det er gjort konkrete avveininger i enkelttilfeller.

Det er opp til det enkelte særforbund – slik som fotballforbundet og håndballforbundet – å definere hva som er «høyt nivå».

Under behandlingen i styret til idrettsforbundet, skal det ha blitt lagt vekt på personvernregler, «barns beste»-vurderinger og viktigheten av å følge Datatilsynets anbefalinger.

Styret lener seg også på et sett med anbefalinger fra strømmeutvalget dersom det først skal strømmes i norsk idrett. Anbefalingene kan leses her:

Ledelsen i Norges idrettsforbund hadde kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 14.15 i dag, mandag.

Der fortalte Zaineb Al-Samarai blant annet at Norway Cup kan være et eksempel på en turnering som kanskje kan få unntak - og på den måten strømme norsk ungdomsidrett.

– Det blir en avveining fra gang til gang, sa hun.

Det vil være den enkelte turnering som fatter en avgjørelse.

– Men særforbundet og vi i NIF vil være rådgivende organ, sa Al-Samarai.

NIF-LEDER: Zaineb al-Samarai er idrettspresident og leder styret i NIF. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Flertallet i strømmeutvalget ønsket å åpne opp for strømming av ungdom ned til 15 år, med en absolutt nedre aldersgrense på 13 år, på breddenivå.

Flere norske særforbund skal ha ønsket seg dette. Disse møter nå motstand fra toppen av norsk idrett.

Hadde flertallet i strømmeutvalget fått viljen sin, ville man langt på vei gått tilbake til situasjonen før filming med kontroversielle MyGame-kameraer ble satt på pause tidlig i 2023.

VG hadde da omtalt flere uheldige episoder knyttet til MyGame-filming i norske idrettshaller. Produsenten av kameraene ble også koblet til brudd på menneskerettighetene i Kina.