Truer med å straffe land som boikotter. Nå er Norge blant dem

foto