Sanel Kapidzic: - Surt at ikke min scoring ble avgjørende

foto