Markus følger i farens fotspor: – Han har vært en stor bidragsyter