I dette rommet kan stjernenes frykt bli virkelighet