Fredrik (8) og Leander (6) kjører i 50 km/t i sine egne biler