Ciljan tilbake: Disse ble drillet før storkampen

foto