Sport

«One size does not fit all»

foto
Forskning på feltet viser at det ikke finnes noen universell dose-respons-sammenheng mellom fysisk aktivitet og mental helse, påpeker artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock