Bakkerud spår to år der han ikke kan leve av bare å kjøre bil