Diomande: - Ikke redd for å ta oppgaven med å score målene