5000 rogalendinger har inntatt Hjørring og Dana Cup

foto