Det får VG bekreftet fra flere kilder uavhengig av hverandre.

Kjøll ble valgt til president i Norges idrettsforbund med knappest mulig margin for fire år siden. 67-åringen har bred erfaring fra norsk idrett, frivillighet og ulike styreverv.

Men VG er kjent med at flere idrettsstyremedlemmer har uttrykt misnøye internt og eksternt. Det har også vært uenighet som har ført til diskusjoner utenfor styrerommet på Idrettens Hus.

Nylig kulminerte det hele i en intern diskusjon om styrereferater. Idrettsstyret har ikke publisert noen protokoller siden styremøtet 17. november i fjor.

Årsak: Protokollen fra desember er ennå ikke godkjent. Det skyldes langvarige diskusjoner om muligheten for å få inn protokollførsler fra flere styremedlemmer i referatet fra 13. desember.

Styremedlemmene ønsker å støtte en opprinnelig protokollførsel fra det møtet, men har møtt motstand fra toppledelsen i NIF. Protokollførselen er knyttet til behandlingen av en sak om strømmetjenesten MyGame, som ble omtalt i VG 20. desember.

VG har konfrontert idrettspresident Berit Kjøll med innholdet i denne saken, inkludert den langvarige misnøyen blant egne styremedlemmer.

«I et styre er det naturlig nok ulike syn og interesser som må balanseres opp mot hverandre. Jeg har forståelse for at enkelte kan bli misfornøyde når deres syn ikke når frem, men slik må det være i en demokratisk organisasjon som vår», skriver Kjøll i en e-post til VG.

VANT: Berit Kjøll slo Sven Mollekleiv med to stemmers overvekt i kampen om å bli NIF-president i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

«I min periode som styreleder i snart fire år har vi løpende håndtert en rekke krevende og komplekse saker i idrettsstyret. Gjennom hele perioden har hovedregelen vært konsensusbaserte vedtak, og i kun få tilfeller har det vært protokolltilførsel», skriver Kjøll.

Ifølge Kjøll vil protokollen fra møtet midt i desember behandles denne uken. Da har det gått fire måneder.

«Det er korrekt at det har vært en diskusjon om protokolltilførsel i en krevende sak. Diskusjonen har inneholdt ulike syn og tolkninger av styreinstruksen. I krevende saker er det viktig at ulike syn blir hørt og at vi samtidig er ryddige i henhold til de prosessene og retningslinjene som gjelder for de konkrete sakene», skriver Kjøll.

NIF må også håndtere en pågående varslersak, som først ble omtalt av TV 2. En sentralt ansatt i NIF har levert et formelt varsel mot et styremedlem i organisasjonen. Den ansatte mener styremedlemmet i praksis har anklaget ham for ordrenekt i påsyn av idrettspresidenten. Dette har utløst varselet.

VG er kjent med at det er leid inn ekstern advokathjelp i sakens anledning. Saken har ikke fått noen konklusjon, og NIF ønsker ikke å kommentere varslingen overfor VG.

I tillegg til dette skal både strømmetjenesten MyGame, og ikke minst diskusjoner om dopingtesting av mindreårige ha fått opp temperaturen rundt styrebordet i NIF det siste året.

Norsk idrett samles til idrettsting i Bergen i starten av juni.

Kjøll har sagt at hun ønsker gjenvalg som president. Hun utfordres imidlertid av sitt eget styremedlem Zaineb Al-Samarai (35).

35-åringen fra Oslo virker å ha bred støtte i norsk idrett, og er ansett å være favoritt foran valget i Bergen. En opptelling NRK gjorde i januar understøtter dette.