Feide motstanderen av banen – beholdt plassen

foto