Champions League-kaoset får konsekvenser for serie- og sluttspill