Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) er leder i utøverkomiteen. Hun har ment at det må bli tatt opp til diskusjon igjen om russiske og belarusiske utøvere skal få delta i idretten igjen.

Det har fått debatten til å rase det siste døgnet. Med flere norske utøvere som har tatt tydelig avstand fra russisk og belarusisk deltagelse.

Det var i et møte med IOC (Den internasjonale olympiske komité) Uhrenholdt Jacobsen skal ha åpnet for diskusjonen rundt deltagelse.

Skarstein, som er medlem i komiteen og som også var på møtet er tydelig på hva hun mener.

– Nei, sånn som situasjonen er nå så kan jeg ikke se at det er mulig å åpne for deltagelse. Det er en eskalerende krigføring og aggressiv atferd, vi ser også at idretten blir brukt som en del av propaganda-maskineriet. Utøvere blir brukt bevisst for å fronte krigen, sier hun til VG.

– Hvordan opplevde du diskusjonen i komiteen rundt dette?

– Vi har ikke diskutert spørsmålet inngående. Det har vært mer prinsipiell diskusjon. Jeg har ikke hatt noe behov for å løfte den debatten siden jeg har sett på det som utenkelig at de skal få delta, svarer Skarstein.

– Hva slags prinsipielle spørsmål har dere tatt opp?

– Det har vært diskutert hva som kan lede til en utestengelse, og hva som må ligge til grunn. Vi har ikke konkludert med noen ting. Vi har ikke fattet noe vedtak, sier Skarstein.

– Hvorfor gjorde dere ikke det?

– Når det har blitt så konkret at en ser på muligheter for å åpne for Russland og Belarus igjen burde vi nok tatt et tydeligere standpunkt i utøverkomiteen. Vi burde fattet et vedtak. Enkelt og greit. Jeg vet veldig godt hva jeg mener, men jeg kan ikke svare for alle, svarer hun.