Der settes det av 462 millioner kroner til kompensasjon for økte pris- og lønnskostnader i kultursektoren. Norges idrettsforbund er likevel ikke en del av denne pakken.

Berit Kjøll reagerer kraftig.

NIF-toppen understreker at regjeringen ikke har kompensert norsk idrett - eller annen frivillighet som er finansiert av spillemidlene - for økt pris og lønnsvekst utover et påslag på 1,6 prosent i fjor.

– Det er prinsipielt umulig å forstå og har store praktiske og økonomiske konsekvenser for hele idrettsbevegelsen. Dette overskygger andre gode tiltak som foreslås av regjeringen, sier idrettspresident Berit Kjøll.

E24 har tidligere omtalt hvordan inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (KPI) steg til 6,5 prosent i mars i år fra samme tid i fjor.

– Vi har hatt de samme kostnadsøkningene som alle andre. Det er ikke slik at prisveksten i samfunnet ikke påvirker idretten fordi vi er finansiert over spillemidlene. Dette vil enten gå ut over det vi gjør, eller øke kostnadene for alle organisasjonsledd. Jeg ønsker sterkt at Stortinget ser urimeligheten i dette og sørger for at tilskuddsmottakerne fra spillemidlene blir behandlet likt med andre aktører i samfunnet, fortsetter Kjøll.

– Det gir ingen mening, legger hun til.

Trettebergstuen svarer

Kulturminister Anette Trettebergstuen er konfrontert med utspillet fra NIF.

– Som idrettspresidenten vet så blir idrettsforbundet sin drift finansiert over spillemidlene og ikke statsbudsjettet. NIF har allerede fått 810 millioner, 35 millioner mer enn i fjor, sier statsråden.

GODT HUMØR I 2022: Her er Berit Kjøll ved siden av statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Anette Trettebergstuen på idrettsgallaen i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun påpeker at en ytterliggere økning til idrettsforbundet ville gitt mindre penger til andre satsninger.

– Vi har i stedet prioritert å gi 125 millioner i spillemiddeloverskuddet til idrettsrådene i de kommunene som har mer enn 200 barn og unge under fattigdomsgrensa. Dette er penger som går rett ut til klubber og lag som står for idrettsaktiviteten, sier Trettebergstuen.

Kjøll understreker at regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) legger opp til kompensasjon til litteraturhus, frivillighetssentraler, musikk- og sceneinstitutsjoner og biblioteker.

– Det er jo bra og riktig ut fra den økonomiske situasjonen.  Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor finansieringskilde ekskluderer idrettskretser og særforbund, mangfoldstiltak, paraidrett, sunn idrett, utøverstipender og fellesfunksjoner i idretten fra den samme ordningen. Manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst vil gå ut over vår virksomhet – i hele bredden av norsk idrett, påpeker Kjøll.