Hjelseth mener det foregår en massiv mobilisering akkurat nå.

– Dette er en maktkamp. Og den er spennende, sier NTNU-forskeren til VG.

På den ene siden står Norsk Supporterallianse (NSA) samt en lang rekke fotballklubber som ønsker en norsk VM-boikott. På den andre siden står ledelsen i Norges Fotballforbund, samt landslagssjef Ståle Solbakken.

Fem uker før norsk fotball skal si ja eller nei til Qatar-boikott, så steg temperaturen flere hakk da VG fortalte at NFF håper at avstemningen kan skje på et fysisk forbundsting – tross den pågående coronapandemien.

– Jeg kan forstå at boikott-tilhengerne tolker dette som et forsøk på å øke NFFs sjanser, og at det vil gjøre terskelen for å delta i avstemningen høyere. Jeg forstår at det kommer en mistanke om strategi knyttet til dette, uten at jeg skal si så veldig mye mer, sier Arve Hjelseth.

foto
FORSKER: Arve Hjelseth.

Han er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Fotballsupportere og publikumskultur er blant temaene han har forsket på.

– Kan et fysisk forbundsting virke konfliktfremmende?

– Ja, det tror jeg. Det oppfattes som et forsøk på å kuppe avgjørelsen. Jeg tror supporterne frykter at NFF vil få en lettere kamp om folk kan møtes i korridorene, der delegater overtales til å stemme noe annet enn hva man opprinnelig tenkte seg. Det er lettere å bevege velgerne på et fysisk ting.

– I tillegg er det nok mange breddeklubber som av økonomiske og praktiske årsaker ikke kan delta på et fysisk møte. Det kan også påvirke resultatet, legger han til.

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør for NFF, påpeker at det foreløpig er usikkert om det blir et fysisk ting. Men hun avviser at et fysisk ting gir NFF en større mulighet til å påvirke utfallet.

– Nei, ingenting er avgjort i dette spørsmålet. Fysisk ting er blant alternativene som er under vurdering, fordi det er den normale måten å arrangere ting på. Vi er i samme situasjon nå som vi var i ved det ordinære fotballtinget i mars. Der vurderte vi lenge et fysisk møte, alternativt å dele inn i regionale møter tett innpå gjennomføringen. Smittesituasjonen avgjorde at det ble et digitalt fotballting, sier Anderssen.

foto
SUPPORTERFORSKER: Arve Hjelseth ved NTNU. Bildet er fra 2012. Foto: Fredrik Solstad

Usikker på standpunkt

Hjelseth tror måten Super League kollapset på, er med på å gi norske fotballsupportere blod på tann.

– De har en mulighet til å lykkes på det kommende forbundstinget. Men det blir nok tyngre å få opprøret til å spre seg internasjonalt, sier han.

– Hvorfor?

– I Norge så utgjør supporterne en stor andel av dem som er tilknyttet fotballen. De har flere dialogorganer med fotballens styrende krefter i Norge enn i mange andre land. Supporterne blir faktisk representert på forbundstinget gjennom flere ulike aktører, så de har en faktisk stemmerett. Når engelske fans protesterer, så har de ikke stemmerett. De kan bare skape såpass til bråk at lagene må trekke seg fra Super League, illustrerer NTNU-forskeren.

Hjelseth understreker at han allerede for mange år siden sa at han personlig ville boikotte Qatar-VM. Det skyldtes måten FIFA tildelte mesterskapet på, at et land blottet for fotballtradisjoner fikk VM, samt arbeidsforholdene til migrantarbeiderne i landet.

Forskeren var overrasket da saken så eksploderte i norsk offentlighet i vinter.

– Det er forskjell på å boikotte et mesterskap personlig, slik jeg gjør, og at forbundet boikotter. Det har uoversiktlige konsekvenser. Så jeg sitter vel med en følelse av at det er blitt litt symbolpolitikk fra boikott-tilhengernes side. Oppsiden av å boikotte er nokså uklar. Samtidig har jeg stor sympati med det velbegrunnede engasjementet som legges ned, så jeg vet ikke helt hva jeg mener, sier han.

Splittet

Norges Fotballforbund (NFF) reagerte i går kraftig på måten NSA fronter en kampanje som skal få personer på Østlandet til å melde seg inn i klubber som ikke kan delta på et fysisk forbundsting, og stemme for disse klubbene.

NSA reagerer på sin side kraftig på ideen om et fysisk forbundsting midt under en pandemi.

I øyeblikket har 47 fotballklubber vedtak på at de støtter en norsk boikott av Qatar-VM ifølge NSAs hjemmeside. Det inkluderer flere toppklubber, som har to stemmer på et forbundsting, der det normalt dukker opp rundt to hundre delegater. Totalt er det nærmere 1800 fotballklubber i Norge.

Et klart flertall i den norske befolkningen støtter en VM-boikott, viser en undersøkelse gjort på oppdrag fra VG. Åtte ungdomspartier mener det samme.

Fellesforbundet er motstander av norsk boikott, mens kollega El og IT-forbundet støtter en boikott.

Raftostiftelsen støtter også boikott, mens Amnesty Norge ikke ønsker å ta stilling.

Landslagssjef Ståle Solbakken støtter derimot ikke boikott, mens en av hans tidligere spillere i FC København, Tom Høgli, ber norsk fotball holde seg unna Qatar i november og desember 2022.