Til tross for to år med restriksjoner, nedstenging og frafall: Her er påmeldingslista fulltegnet

foto