Birgit Skarstein har alvor i stemmen når hun snakker om hvordan personer med funksjonsnedsettelse skal leve et aktivt liv. Foto: Pål Strande Gamlemoen

Kampen mot skammen

Når Birgit Skarstein legger opp, er det spesielt én ting hun vil skal stå igjen etter henne. Det er ikke nødvendigvis en CV full av gullmedaljer.