«Norges svakheter ble demonstrert for hele verden»