Hevder Hareide er aktuell som denne mannens erstatter