Film om lokal idrettshistorie: Tre tema har blitt viet særlig stor plass